Bili su samo deca, Jasenovac grobnica 19.432 devojčice i dečaka

Beograd, 24. januar 2002, otvaranje
Novi Sad, 2. mart 2002, otvaranje
Kragujevac, 11. april 2002, otvaranje
Jagodina, 19. jun 2003, otvaranje
Herceg Novi, 11. novembar 2004, otvaranje
Be­o­grad, 21. apri­l 2005, otvaranje (kombinovano: digitalna verzija i deo pokretne izložbe)
Bari, Italija, 25. januar 2007, otvaranje
Napulj, Italija, 12. april 2007, otvaranje
Milano, Italija, 28. maj 2007, otvaranje
Beograd, Ambasada SAD, 16. maj 2007 (kombinovano: digitalna verzija i deo pokretne izložbe)
Beograd, Dom Vojske Srbije, 8. novembar 2007 (digitalna verzija), Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma
Zrenjanin, 11. oktobar, otvaranje

Napomena:

*Za izložbu u Italiji priređena je grafička priprema za štampu izložbe (koja je štampana u Italiji).