Душан Никодијевић - Прилог утврђивању броја жртава система логора Јасеновац 1941 - 1942. година

БРО­ЈЕ­ВИ­ ЖР­ТА­ВА­ У­ КОН­ЦЕН­ТРА­ЦИ­О­НОМ ­ЛО­ГО­РУ­ ЈА­СЕ­НО­ВАЦ­ 1941.­ ГО­ДИ­Н Е­ПРЕ­МА ­ИС­КА­ЗИ­МА­ ПРЕ­ЖИ­ВЕ­ЛИХ­ СВЕ­ДО­КА

 БРО­ЈЕ­ВИ­ ЖР­ТА­ВА­ У­ КОН­ЦЕН­ТРА­ЦИ­О­НОМ ­ЛО­ГО­РУ­ ЈА­СЕ­НО­ВАЦ­ 1942.­ ГО­ДИ­Н Е­ПРЕ­МА ­ИС­КА­ЗИ­МА­ ПРЕ­ЖИ­ВЕ­ЛИХ­ СВЕ­ДО­КА