Гордана Шеатовић

Рођена је 10. јануара 1962. у Београду. После основне школе и гимназије, завршила је Правни факултет у Београду. У Музеју жртава геноцида је запослена од 1. фебруара 1995. године, а од 2005. обавља дужност секретара Музеја.

Библиографија

„Библиотека Музеја жртава геноцида“, Зборник радова са стручних скупова Музејског друштва Србије, Сомбор, 28-29.октобра 2008, Београд-Сомбор 2010, (стр.72-75).