Издавачка делатност Музеја жртава геноцида 2015. година

izdanja-2015-001.jpg

Годишњак за истраживање геноцида

Београд 2015. Саиздаваштво са Спомен–музејом „21. октобар“ из Крагујевца

izdanja-2015-002.jpg

Никола Костур, Повратак из мртвих

Београд 2015.

izdanja-2015-0031.jpg

Прве две деценије Музеја жртава геноцида

Крагујевац – Београд 2015.

izdanja-2015-004.jpg

First two decades od Museum of genocide victims

Kragujevac – Belgrade 2015