Издавачка делатност Музеја жртава геноцида 2018. година

izdavastvo-muzej-zrtava-genocida-2018-001.jpg

БОГИЋ Ђ. КРАСИЋ - УЖИЧКИ ОКРУГ 1944. ГОДИНЕ

Београд 2018.

izdavastvo-muzej-zrtava-genocida-2018-003.jpg

Владета Н. Милићевић - УСТАША ХРВАТСКА РЕВОЛУЦИОНАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Београд, 2018.

izdavastvo-muzej-zrtava-genocida-2018-002.jpg

Никола Тубић - ЗАПИСИ ШИДСКОГ ПИСАРА У ВИХОРОВИМА ДВА СВЕТСКА РАТА

Београд 2018.

izdavastvo-muzej-zrtava-genocida-2018-005.jpg

Милорад Белић - ЖРТВЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ИЗ ВАЉЕВСКЕ ОПШТИНЕ

Београд, 2018.

izdavastvo-muzej-zrtava-genocida-2018-004.jpg

ОРАХОВИЧКИ ПОПИС ЖРТАВА ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ РАТА

Приредио Драгослав Илић

izdavastvo-muzej-zrtava-genocida-2018-006.jpg

ГОДИШЊАК ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ГЕНОЦИДА

Београд–Крагујевац, 2018.