Dušan Nikodijević - Prilog utvrđivanju broja žrtava sistema logora Jasenovac 1941 - 1942. godina

BRO­JE­VI­ ŽR­TA­VA­ U­ KON­CEN­TRA­CI­O­NOM ­LO­GO­RU­ JA­SE­NO­VAC­ 1941.­ GO­DI­N E­PRE­MA ­IS­KA­ZI­MA­ PRE­ŽI­VE­LIH­ SVE­DO­KA

BRO­JE­VI­ ŽR­TA­VA­ U­ KON­CEN­TRA­CI­O­NOM ­LO­GO­RU­ JA­SE­NO­VAC­ 1942.­ GO­DI­N E­PRE­MA ­IS­KA­ZI­MA­ PRE­ŽI­VE­LIH­ SVE­DO­KA