Gordana Šeatović

Rođena je 10. januara 1962. u Beogradu. Posle osnovne škole i gimnazije, završila je Pravni fakultet u Beogradu. U Muzeju žrtava genocida je zaposlena od 1. februara 1995. godine, a od 2005. obavlja dužnost sekretara Muzeja.

Bibliografija

„Biblioteka Muzeja žrtava genocida“, Zbornik radova sa stručnih skupova Muzejskog društva Srbije, Sombor, 28-29.oktobra 2008, Beograd-Sombor 2010, (str.72-75).