IZDANJA

izdanja-002.jpg

Genocid u 20. veku na prostorima jugoslovenskih zemalja

Zbornik radova sa naučnog skupa, Beograd, 22-23. april 2003, Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, urednik: Jovan Mirković, Beograd 2005, str. 506.

izdanja-001.jpg

Mr Dušan Vrućinić, Demografski gubici Srbije prouzrokovani ratovima u XX veku,

urednik: Jovan Mirković, Beograd 2007, str. 204.

izdanja-0031.jpg

Dr Đuro Zatezalo, Jadovno, kompleks ustaških logora 1941, knjiga I

Jadovno, zbornik dokumenata, knjiga II, urednik: Jovan Mirković, Beograd 2007, str. 821+906. Knjiga prva: studija sa poimeničnim popisom 10.502 žrtve, 4 tabaka ilustr., sažeci po poglavljima na engleskom jeziku 733-767, knjiga druga: zbornik dokumenata, predgovor Zborniku na engleskom jeziku 21-22.

izdanja-004a.jpg

Dragoje Lukić Roditelj pokošenog naraštaja

Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, redaktor dr Milivoj Rodić, urednik: Jovan Mirković, Beograd 2008, str. 346.

izdanja-005.jpg

Miodrag Bjelić, Sabirni ustaški logor u Slavonskoj Požegi 1941. godine

redaktor dr Milan Koljanin, urednik Jovan Mirković, Beograd 2008, str. 128.

izdanja-006.jpg

Izraelsko-srpska naučna razmena u proučavanju holokausta

Zbornik radova s naučnog skupa, Jerusalim-Jad Vašem, 15-20. juni 2006 = Israeli-serbian academic exchange in holokaust research, Collection of papers from the academic conference, Jerusalem-Yad Vashem, 15-20. June 2006, Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, urednik Jovan Mirković, Beograd 2008, str. 477, dvojezično izdanje, na srpskom i engleskom jeziku.

izdanja-007.jpg

Dr Đorđe N. Lopičić, Nemački ratni zločini 1941-1945

presude jugoslovenskih vojnih sudova, urednik Jovan Mirković, Beograd 2009, str. 528.

izdanja-008.jpg

Nenad Antonijević, Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji u Drugom svetskom ratu

dokumenta, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, urednik Jovan Mirković, Beograd 2009, str. 208.

izdanja-009.jpg

Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина

зборник радова, Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број, уредник Јован Мирковић, Београд 2009, стр. 292.

izdanja-010.jpg

Dr Đorđe N. Lopičić, Mađarski ratni zločini

presude jugoslovenskih sudova, urednik Jovan Mirković, Beograd 2010, str. 520.

izdanja-011.jpg

Đuro Aralica, Ustaški pokolji Srba u glinskoj crkvi

urednik Jovan Mirković, Beograd 2010 (1. izdanje), 2011 (2. izdanje), str. 270.

izdanja-0141.jpg

Branislav Božović, Stradanje Jevreja u okupiranom Beogradu 1941-1944

drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, urednik Jovan Mirković, Beograd 2012, str. 368.

izdanja-015.jpg

Istraživanja i memorijalizacija genocida i ratnih zločina, zbornik radova

Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, urednik Jovan Mirković, Beograd 2012, str. 286.

izdanja-016.jpg

Silvija Krejaković Identiteti žrtava streljanih u Kraljevu oktobra 1941

Beograd 2013.