Izdavačka delatnost Muzeja žrtava genocida 2020. godina

Image

GODIŠNjAK ZA ISTRAŽIVANjE GENOCIDA 12/1 DEO

Beograd–Kragujevac, 2020.

Image

GODIŠNjAK ZA ISTRAŽIVANjE GENOCIDA 12/2 DEO

Beograd–Kragujevac, 2020.
Image

Veljko Đurić Mišina - MEMORANDUMI SVETOG ARHIJEREJSKOG SINODA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE 1941–1942. GODINE VOJNO-UPRAVNIM KOMANDANTIMA SRBIJE

Image

Dragan Milošević - BIBLIOGRAFIJA RADOVA O STRADANjU ROMA U DRUGOM SVETSKOM RATU NA TERITORIJI JUGOSLAVIJE

Image

Dragan Cvetković - OD TOPOVSKIH ŠUPA DO SAJMIŠTA

KVANTITATIVNA ANALIZA HOLOKAUSTA U OKUPIRANOJ SRBIJI

Image

Dušan Nikodijević - BIBLIOGRAFIJA RADOVA O KONCENTRACIONOM LOGORU ZEMUN (1941–1944)

Image

Milorad Radojčić - MIONIČANI U RATOVIMA 1912-1918,

ПОМЕНИК РАТНИМ ЖРТВАМА
Image

Staniša Brkić - IME I BROJ

Image

Tijana Paunović - ŽRTVE ANGLOAMERIČKIH BOMBARDOVANjA BEOGRADA 1944. GODINE

Image

Franjo Fabijanec - RATNE ŽRTVE NASELjA OPŠTINE SURČIN U 20. VEKU

Image

Milić J. Milićević, Gubici oficira Kraljevine Srbije u ratovima 1912–1983. godine;

Image

Silvija Krejaković, Identiteti žrtava streljanih u Kraljevu 1941. godine.

Image

Veljko Đurić – Mišina , Jasenovački logor – Saslušanja srpskih izbeglica;