Jasmina Dimitrijević

Rođena je 10. januara 1962. u Beogradu. Posle osnovne škole i gimnazije, završila je Pravni fakultet u Beogradu. U Muzeju žrtava genocida je zaposlena od 1. februara 1995. godine, a od 2005. obavlja dužnost sekretara Muzeja.