Jasmina Tutunović-Trifunov

jasmina2 d5687Jasmina Tutunović-Trifunov rođena je 4. jula 1974. u Čačku.

Diplomirala je na katedri za istoriju Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od septembra 2008. godine radi u Muzeju žrtava genocida kao kustos-istoričar.

Učesnica je seminara „Seminar for Archivists and Librarians from Serbia“ u muzeju Yad Vachem u Jerusalimu 2017. godine.

Učesnica je projekta „Kultura sjećanja i pamćenja“ studenata istorije Filozofskog fakulteta u Banja Luci (Republika Srpska) i udruženja građana „Nefeš Haja“ („Nefesh Haya“) iz Banja Luke (mart-maj 2012. godine), u okviru koga je održala predavanje „Akcija Diana Budisavljević 1941–1945“ u maju 2012. godine.

Učestvovala je na Sednici međunarodnog komiteta prognanih i izbeglih žrtava fašizma i nacizma (Founded International Committee of Deportees and Refugees, Victims of Fascism and Nazism), Beograd 21-22. oktobar 2016. i održala predavanje „Logori i stratišta u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941–1945“.

Učestvovala je na Četvrtoj naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije (The Fourth Scientific Conference with International Participation Suffering of Serbs, Jews, Roma and others in the former Yugoslavia), Beograd, januar 2017.

U okviru pedagoške delatnosti Muzeja, u saradnji sa Udruženjem logoraša „Jasenovac“ iz Beograda, učestvovala je projektu „Genocid nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj – stradanje cvilnog stanovništva Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, koji je odobren i finansiran od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije i podržan od Ministarstva prosvete i Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu grada Beograda. Sa kolegom Nenadom Antonijevićem, u periodu 2015–2017, održala je više predavanja i prezentacija u osnovnim, srednjim stručnim školama i u gimnazijama u Beogradu o akcijama spasavanja dece i stradanju civilnog stanovništva u Drugom svetskom ratu. Pedagoška delatnost je organizovana i u prostorijama Muzeja, kroz konsultacije i stručnu pomoć u realizovanju nastavničkih i učeničkih aktivnosti (seminarski i maturski radovi, tribine i prigodne izložbe).

Održala je više stručnih predavanja na tribinama posvećenim stradanjima u Drugom svetskom ratu, u okviru gostujućih izložbi Muzeja žrtava genocida (Narodna biblioteka Pančevo, 2011; Narodni muzej u Zrenjaninu, 2013; Galerija „Zrno“ u Novom Sadu, 2014; Centar za kulturu u Kikindi, 2017.)

Koautor je izložbe „Gubim Nevino Svoj Život Zbog Nevaljali i Prokleti ljudi“, „Zločini genocida i ratni zločini protiv civilnog stanovništva na jugoslovenskim prostorima 1941–1945. godine (sa dokumentarnih fotografija) / I m losing my Life Because Wicked and Cursed People, The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941–1945 (with documentary photographs)“, 2011. godine i stručni konsultant izložbe Ustaški zločini genocida u selu Međeđa 1941–1945, autora Tanje Tuleković.

Bila je stručni konsultant za dokumentarni film „Dijanina deca“, Radio televizije Srbija, autora Slađane Zarić, 2017. Učestvovala je u realizaciji više dokumentarnih emisija i filmova o stradanju dece u Drugom svetskom ratu (Eksploziv,Televizija Prva, autor Dejan Vučenović, 2011; Stop zaboravu, autor Mira Močović-Lolić, Radio televizija Republike Srpske, 2015; Kvadratura kruga, Radio televizije Srbija, autor Branko Stanković, 2015. i dokumentarnom filmu Irodova deca, autora Bratislava Nikolića, 2015, kao i u realizaciji dokumentarnih emisija o Muzeju žrtava genocida Čuvari sjećanja, Radio televizije Republike Srpske, autora Teodore Vranješ, 2011. i Muzej žrtava genocida, Radio televizije Srbije, autora Rada Moskovlića, 2015.

Oblast interesovanja: Istorija XX veka, društvena i istorija kulture Srbije i Jugoslavije, položaj i stradanje civilnog stanovništva, prvenstveno dece u ratnim sukobima, pedagoško-metodološke teme nastave istorije.

Bibliografija

Članci, rasprave

1. „Akcija Diana Budisavljević (1941–1945)“, u: Zbornik radova Istraživanja i memorijalizacija genocida i ratnih zločina, Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, Beograd 2012, str. 53–93.

2. „Zbirka dokumentarnih fotografija Dragoja Lukića (Muzej žrtava genocida)“ u: Zbornik radova 2017, Četvrta naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije, str. 207–214.

Prikazi

1. „Elaborati Pokrajinske komisije Vojvodine za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, 1-4, priređivač: dr Drago Njegovan“

2. Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini, I grupa masovnih zločina: Ulazak mađarske vojske u Bačku i Baranju 1941. (2011, 215)

1. Racija: III grupa masovnih zločina: Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini (2009, 466),

1 Akcija Viktora Tomića i Pokretni preki sud u Sremu 1942, Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini (2009, 334),

Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja: istrebljenje, deportacija, mučenje, hapšenje, pljačka (2011, 335)

u: Istraživanja i memorijalizacija genocida i ratnih zločina, Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, Beograd 2012, str. 233–240 (koautor Nenad Antonijević)

3. Početak okupacije i stvaranje NDH kao i prvi meseci državno-pravnog uređenja: II grupa masovnih zločina (Srem) (2013, 299) u: Godišnjak Muzeja žrtava genocida, Beograd 2014, str. 229-232 (koautor Nenad Antonijević)

Izložbe

1. „Gubim Nevino Svoj Život Zbog Nevaljali i Prokleti ljudi“, Zločini genocida i ratni zločini protiv civilnog stanovništva na jugoslovenskim prostorima 1941-1945. godine (sa dokumentarnih fotografija)/ I m losing my Life Because Wicked and Cursed People, The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945 (with documentary photographs)“, autori Jovan Mirković, Jasmina Tutunović-Trifunov, Nenad Antonijević, Dragan Cvetković, Luka Tadić, katalog izložbe, urednik Jovan Mirković, Beograd 2011, str. 60.

Tribine i predavanja

1. „Akcija Diana Budisavljević“, Narodna Biblioteka Pančevo, 2011;

2. „Akcija Diana Budisavljević 1941–1945“, Filozofski fakultet Banja Luka, 2012;

3. „Stradanje dece u Drugom svetskom ratu i Akcija Diana Budisavljević“, Narodni muzej u Zrenjaninu, 2013;

4. „Akcija Diana Budisavljević 1941–1945“, Galerija „Zrno“ u Novom Sadu, 2014;

5. „Logori i stratišta u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941–1945“, Sednica međunarodnog komiteta prognanih i izbeglih žrtava fašizma i nacizma, Beograd 2016.