Miloš Hamović

(14. januar 1933, Podgorica – 21. april 1997, Beograd)

Posle gimnazije, diplomirao je 1960. godine na Filozofskom fakultetu (Odsek za istoriju) u Sarajevu. Doktorsku disertaciju „Izbjeglištvo u Bosni i Hercegovini 1941–1945“ odbranio je 1994. na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Bio je zaposlen kao kustos u Nacionalnom parku „Sutjeska“ na Tjentištu, direktor Muzeja u Foči i direktor Regionalnog arhiva Foča.

U Muzeju žrtava genocida je radio kao kustos od 1995. do 1997. godine.