Poseta istoričara dr Aleksandra Korba

Saradnici Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina i Stefan Radojković dočekali su istoričara dr Aleksandra Korba, profesora Univerziteta Lester (Velika Britanija). Povod za sastanak, između ostalog, bila je i nova knjiga prof. Korba u izdanju Oksford Univerziteta „Uvezani genocidi. Masovno nasilje u zapadnim delovima Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata“ (Intertwined Genocides. Mass Violence in Western Yugoslavia during the Second World War).

U otvorenom razgovoru domaćini su ukazali profesoru Korbu na kritike domaće istoriografije, prevashodno dr Boška Bojovića i dr Veljka Đurića Mišine, u vezi njegovog doktorata. Prof. Korb se delimično saglasio sa pojedinim sugestijama, a zauzvrat je pružio nove uvide u pojedine nemačke i italijanske izvore (npr. dnevnik Edmunda Gleza fon Horstenaua), kao i ustaške (doktorska teza Mladena Lorkovića koja je obavljena u Zagrebu 1939. godine pod naslovom „Narod i zemlja Hrvata“).

Tokom razgovora, problematizovan je koncept termina „genocid“, njegova analitička primenjivost u istraživanju istoričara, kao i njegova devalvacija u poslednje dve decenije. Prof. Korb je ukazao na korisnost studija Holokausta i njenih teorijskih okvira vezanih za genezu „Konačnog rešenja“ prilikom istraživanja geneze „rešavanja srpskog, romskog i jevrejskog pitanja“ u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Rezultati njegovog istraživanja pokazuju da je NDH bila daleko od marionetske države Trećeg Rajha; pokazivala je zavidan nivo nezavisnosti upravo prilikom sprovođenja nasilja nad civilnim stanovništvom, posebno srpskim, jevrejskim i romskim.