Veljko Đurić Mišina - Senzacionalizam, amaterizam ili nešto treće?

Korisno je kada se u rasvetljavanju velikih tragedija iz prošlosti uključe dobrim tekstovima dnevne novine jer one imaju znatan uticaj u formiranju kulture sećanja kod čitaoca. Loše je kada se, zarad senzacionalizma objave neistine i pogrešna tumačenja određenih događaja koje je čak i nekadašnja jugoslovenska istoriografija u priličnoj meri razjasnila. Povod za ovu raspravu je tekst „Tajni nemački dosije: „I nacisti se zgražavali nad ustaškim zverstvima“ objavljen u nedelju, 11. avgusta 2019. u beogradskom dnevniku „Novosti“.

Imam dovoljno iskustva u struci i svoje mesto u istoriografiji jer sam ubeđen da sam brojnim radovima ostavio solidne tragove. Nisam zavidan niti osećam bilo kakvu surevljivost prema kolegama iz Arhiva Vojvodine zbog reklame koju su dobili u medijima. Smatram da su, pre nego što su krenuli u javnost, trebali da se raspitaju kod pojedinih istoričara i zatraže pomoć oko publikovanja materijala koji čuvaju. Uostalom, svojevremeno sam ih u direktnom razgovoru na to i upozorio pomenuvši svoja istraživanja u raznim fonodovima sa arhivskom građom slične provenijencije.

Ova rasprava nije nikakva osveta zbog toga što me nisu poslušali. Ona je nekakva molba i upozorenje da ne treba izlaziti u javnost sa pogrešnim tvrdnjama koje unose još više konfuzije u javnosti zaineresovanoj za tragičnu prošlost.

PROČITAJTE TEKST DETALjNO U PDF FORMATU