DSCF5702

По­во­дом тре­ће го­ди­шњи­це од осни­ва­ња Цен­тра за сту­ди­је ге­но­ци­да при Уни­вер­зи­те­ту Да­ка у Бан­гла­де­шу од 24. до 26. мар­та 2016. го­ди­не одр­жа­на је Ме­ђу­на­род­на кон­фе­рен­ци­ја Ge­no­ci­de and Mass Vi­o­len­ce: The­o­ri­es, Tra­u­mas, Tri­als, and Te­sti­mo­ni­es. Конференција је организована поводом годишњице геноцида у Бангладешу који су извршили припадници пакистанске армије током окупације 1971. године. Не постоје прецизни подаци колико је људи страдало у овом геноциду. Процене се крећу од минималних 300.000 до максималних 3.000.000 људи.

DSCF5699

На конференцији је учествовало 15 истраживача из 5 земаља широм света. Поред 11 истраживача из Бангладеша, на конференцији су учествовали 4 истраживача из иностранства: Србије, Шри Ланке, Аустралије и Индије. Републику Србију је представљао историчар Бојан Ђокић, стручни сарадник Музеја жртава геноцида. Његово из­ла­га­ње би­ло је на те­му The Ba­nji­ca Con­cen­tra­tion Camp in Oc­cu­pied Ser­bia: The Qu­e­sti­on of Num­bers of the Jews and Non-Je­wish Jews who Pe­ris­hed.

DSCF5689

baner prezentacija

ПРАТИТЕ НАС!

joomla social media module

Спољне везе

Spoljne_Veze  

centar-za-istrazivanjebanjaluka

Facebook