Muzej žrtava genocida
1995-2020
25 godina
Slide Two
Slide Three
Slide Three - copy
previous arrow
next arrow
Shadow

Muzej Žrtava Genocida

osnovan je Zakonom o osnivanju Muzeja žrtava genocida („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 49/92 od 16. jula 1992. godine), radi trajnog sećanja na žrtve genocida nad Srbima, prikupljanja, obrade i korišćenja podataka o njima i ostvarivanju obaveza iz Međunarodne konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida…

IZDVAJAMO IZ AKTUELNO

NOVOSTI / AKTUELNO

PREPORUČUJEMO!